• Wetenschapsquiz

    Wetenschapsquiz


    Voor de wetenschapsquiz van Kivi Niria Students Twente ter gelegenheid van het tiende lustrum van de Universiteit Twente is een logo, website en drukwerk ontworpen. Het […]
  • GeneratIn’

    GeneratIn’


    Voor een samenwerkingsverband met Concern4 en Werkgroep UTduurzaam, waarin een duurzaamheidsnetwerk wordt opgezet voor young professionals is een logo en website ontworpen. Doel is het verbinden […]